554 เลี้ยงลูกให้ดี ไม่ต้องตีก็ได้ 554

พบแง่คิดดีๆ ในการ “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” จาก หนูดี วนิษา เรซ หนึ่งในโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก (End Violence Against Children) โดย ยูนิเซฟ

มาเริ่มต้นเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีด้วยการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกได้ที่ www.endviolencethailand.org #ENDviolence
ดูทั้งหมด
ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น